การก่อกบฏในสมัยราชวงศ์ซุนตี้ปีคริสต์ศักราช 1283

การก่อกบฏในสมัยราชวงศ์ซุนตี้ รัชสมัยของกุบไล่ข่านฐานะจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หยวนที่ปกครองอาณาจักรจีนแทนที่ราชวงศ์ซ่งใต้เป็นเวลา 18 ปี

นับตั้งแต่พิชิดอาณาจักรซ่งใต้แล้วได้รวมอาณาจักรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดระยะเวลา109 ปีที่จักรพรรดิมองโกลครองอาณาจักรนับตั้งแต่สถาปนาราชวงศ์หยวนขึ้นมา

เมื่อปีคริสต์ศักราช 1260 จนถึงรัชการสุดท้ายซุนตี้ที่ครองราชระหว่างปีคริสต์ศักราช 1333-1368 ซึ่งมีจักรพรรดิมองโกลทั้งสิ้น11พระองค์จักรพรรดิราชวงศ์หยวนที่สืบต่อจากกุบไลข่านนอกจากจะไม่มีความสามารถเท่าเทียบกุบไลข่านแล้วยังใช้อำนาจอย่างทรราชแสวงหาหาแต่ความสสำเริงสำราญสำหรับตนและแต่ละคนก็ครองราชได้ระยะเวลาอันสิ้น

ถ้าจักรพรรดิหลังมองโกลกุบไลข่านไม่เป็นทรราชก็มักแต่หาความสำเริงสำราญความหรูหราและความฟูเฟื่องในรัชสำนักซึ่งแสดงว่าความคิดจิตใจตลอดวิญญาณนักรบที่บรรพบุรุษเคยมีมาจนโลกหวาดกลัวได้หายไปหมดแล้วงบประมาณที่สมัยกุบไลข่านเคยใช้จ่ายในการทำสงครามที่เปล่าประโยชน์ทั้งในการรบกับญี่ปุ่นก็ทำให้ท้องพระคลังปิดหีบไม่ลง

ยิ่งในราชสำนักของพระองค์หลังๆยิ่งสิ้นเปลืองมากจึงหาทางออกด้วยการพิมพ์ธนาบัตรเพิ่มมแต่ก็เป็นธรรมดายิ่งพิมพ์ธนาบัตรมากเท่าไรค่าของมันก็ยิ่งลดลงเท่านั้นในตอนปลายราชวงศ์หยวนถึงขนาดพิมพ์ธนาบัตรกันทุกวันเพื่อสนองความต้องการเฉพาะหน้า

จนกลายเป็นเศษกระดาษไปขุนนางตั้งแต่ชั้นเสนาบดีทั้งหลายภายหลังก็ทุจริตเป็นการใหญ่การก่อความไม่สงบซึ่งมีอยู่เป็นประจำก็ยิ่งรุกรานไปทั่ว เพราะความเกลียดชังที่ชาวฮั่นมีต่อมองโกลเข้ากระดูกดำเพียงกุบไลข่านพิชิตซ่งใต้ได้เพียง 2 ปีห่วงว่าจะก่อการกบฏขึ้นด้วยกำลังอาวุธ

โดยได้มีกำลังหลายแสนคนสามารถต่อต้านทหารมองโกลได้ถึง 6 ปีในปีคริสต์ศักราช 1283 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต่างๆทั่วอาณาจักรรายงานว่ามีการกบฏอาวุธถึง 200 รายต่อมาในปีคริสต์ศักราช 1289 รายงานของทางราชการกล่าวว่าเฉพาะบริเวณตอนล่างของแม่น้ำฉางเจียงแห่งเดียวมีการก่อความไม่สงบถึง 400 ครั้ง 

ซึ่งครั้งที่ร้ายแรงที่สุดก็คือครั้งที่สามารถกำจัดราชวงศ์หยวนและชาวมองโกลออกไปจากแผ่นดินได้ในรัชสมัยซุนตี้จักรพรรดิองค์ที่11ซึ่งได้ขึ้นครองราชด้วยยังเยาว์วัยนั้นยังมีพระชนมายุมากขึ้นก็ใฝ่หาต่อความแต่ความสะดวกสบายใช้ชีวิตสำเริงสำราญทั้งที่งบประมาณก็แย่พออยู่แล้ว

เมื่อเกิดเหตุกบฏรุกรามมาถึงทุกทีเสนาบดีคนสุดท้ายของราชวงศ์หยวนก็ถูกเสนอต่อจักรพรรดิว่าเห็นสมควรให้จับชาวฮั่น5แซ่ด้วยกันคือแซ่จางแซ่หวางแซ่หลิวแซ่รีและเจ้าฆ่าเสียให้หมดเนื่องจากชาวฮั่นที่ใช้แซ่ทั้ง5นั้นมีจำนวนมากที่สุดในอาณาจักร

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    aesexy